Utolsó frissítés: 02.08.2023

Az Ön biztonsága fontos számunkra. Emiatt a velünk megosztandó személyes adatai érzékeny védelmet élveznek.

A személyes adatok gyűjtési módja és jogi indoka:

Az Ön IP-címét és felhasználói adatait csak elemzési célokra használjuk fel, a cookie-k stb. feldolgozása automatikus vagy nem automatikus módszerekkel történik, és esetenként harmadik felektől, például elemzési szolgáltatóktól, hirdetési hálózatoktól, keresési információszolgáltatóktól, technológiai szolgáltatóktól szerezzük be, rögzítjük, tároljuk és frissítjük, a köztünk fennálló szolgáltatási és szerződéses kapcsolat keretein belül és időtartama alatt, a jogos érdek feltétele alapján. 

Az Ön személyes adatai feldolgozásának célja:

Annak érdekében, hogy ahogy a lehető legjobban teljesítsük az általunk kínált szolgáltatások követelményeit, biztosítsuk, hogy ezek a szolgáltatások az Ön számára elérhetőek és maximálisan igénybe vehetőek legyenek, szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazodva fejlesszük, és szélesebb körben szolgáltatókkal hozzuk össze Önt törvényi keretek között, az Ön személyes adatai, amelyeket megoszt velünk csak elemzési célnak megfelelően és arányosan kerül feldolgozásra és aktualizálásra a szerződés és a szolgáltatás időtartama alatt.

Kinek és milyen célból továbbíthatók az összegyűjtött személyes adatok?

Az Ön személyes adatai, amelyeket megoszt velünk átadhatók olyan bel- és külföldi harmadik feleknek, intézményeknek és szervezeteknek, amelyekkel tevékenységünk végzésével összefüggésben szolgáltatási kapcsolatban állunk, akikkel szerződéses kapcsolatban állunk, akikkel együttműködünk, valamint igazságügyi és közigazgatási hatóságoknak, feltéve, hogy megtették a szükséges technikai és adminisztratív intézkedéseket.


Az Ön jogai, mint annak a személynek, akinek a személyes adatait feldolgozzák

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján mindenki az alábbi jogaival élhet az adatkezelőhöz fordulva:

  • Megtudni, hogy a személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem;
  • Ha személyes adatot kezeltek, arról tájékoztatás kérése;
  • Megtudni a személyes adatok kezelésének célját és azt, hogy azokat a célnak megfelelően használják-e fel;
  • Megismerni azokat a harmadik feleket, akiknek a személyes adatokat belföldön vagy külföldön továbbítják;
  • Személyes adatok helyesbítésének kérése hiányos vagy hibás adatkezelés esetén;
  • Személyes adatok törlésének vagy megsemmisítésének kérése;
  • Az (e) és (f) albekezdés alapján végrehajtott ügyletekről értesítés kérése olyan harmadik felektől, akiknek személyes adatokat továbbítottak;
  • Tiltakozhat a kezelt adatok automatizált rendszereken keresztül történő elemzése ellen;
  • Joga van a kár megtérítését követelni a személyes adatok jogellenes kezeléséből eredő kár esetén.

A fenti jogok érvényesítése érdekében lépjen kapcsolatba velünk az  [email protected] címen.