Последно ажурирање: 02.08.2023

На нашата обврска да ги обработуваме Вашите податоци пристапуваме многу сериозно и се грижиме да направиме сè што е можно за да ги заштитиме Вашите податоци од злоупотреба. Строго се придржуваме до прописите за заштита на податоците при собирањето и обработката на истите.

Следниве информации даваат детално објаснување за тоа кои податоци се сочувани при Вашата посета на нашата веб-страница и како ги користиме. Оваа Изјава за заштита на податоците се однесува на веб-страницата проектот НАТИНЕ и сите онлајн алатки обезбедени од оваа страница.

Цел на собирање, обработка и користење на податоци и правна основа

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци во согласност со прописите за заштита на податоците (чл. 6, став 1б ГДПР): неопходно е да се обработат Вашите податоци (лични податоци, чл. 4, бр. 2 ГДПР) со цел да ги вршиме успешно трансакциите со Вас и да Ви обезбедиме персонализирани онлајн услуги, во согласност со Вашето барање, кога ќе се регистрирате како корисник на нашата веб-страница.

Ние ги обработуваме Вашите податоци врз основа на Вашата Изјава за согласност (чл. 6, став 1а ГДПР): ако сте ни дале согласност да ги обработуваме Вашите лични податоци, секоја обработка ќе се одвива само во согласност со целите наведени во Декларацијата за согласност и во степенот договорен во неа. Откако ќе биде дадена, согласноста може да биде отповикана во секое време, со важност во иднина.

Безбедност на податоците 

Безбедноста на Вашите податоци е од големо значење за нас. Наша цел е да ги преземеме сите технички и организациски мерки неопходни за да се обезбеди сигурност во обработката на податоците и да ги обработуваме Вашите лични податоци на таков начин што ќе бидат заштитени од пристап од неовластени трети страни. Нашата ИТ инфраструктура го користи најновиот безбедносен софтвер и ги исполнува меѓународните безбедносни стандарди. Пристапот до вашите податоци е дозволен само за мал број луѓе со највисоко безбедносно одобрение на кои им е доверено техничкото или уредувачкото одржување на услугите.

Нашата веб-локација содржи хипер-врски до веб-локации управувани од други провајдери. Со активирање на овие хипер-врски, ќе бидете префрлени директно од нашата веб-локација на веб-страницата на другиот провајдер. Ова може да го препознаете по, на пример, промената на УРЛ адресата (URL). Ние не можеме да прифатиме никаква одговорност за доверливиот третман на Вашите податоци на овие веб-локации од страна на трети лица, бидејќи немаме никакво влијание врз усогласеноста на овие компании со прописите за заштита на податоците. Ве молиме погледнете ги веб-страниците на овие компании за информации за тоа како тие се управуваат со Вашите лични податоци.


 Вашите права како лице чии лични податоци се обработуваат

Согласно важечките прописи за заштита на личните податоци, со обраќање до офицерот за лични податоци, секој може да ги користи следниве права:

  • Да дознае дали неговите личните податоци се обработуваат или не,
  • Доколку личните податоци се обработени, да побара информации за нив,
  • Да се информира за целта на обработката на личните податоци и за тоа дали тие се користат во согласност со целта,
  • Да се информира за третите страни на кои се пренесуваат личните податоци во земјата или во странство,
  • Да побара корекција на личните податоци во случај на нецелосна или неправилна обработка,
  • Да побара бришење или уништување на личните податоци,
  • Да побара известување за трансакциите направени до трети лица на кои се пренесени личните податоци,
  • Да побара надомест на штетата во случај на загуба поради незаконска обработка на лични податоци.

За да ги остварите Вашите горенаведени права, можете да нè контактирате на: [email protected].