Можете да пристапите до Вашиот профил со копчето за најавување на страницата. Со Вашето зачленување, можете да ги следите сите модули и да продолжите од местото до каде што сте застанале.

Со најавување, можете да започнете со соодветниот модул. На почетокот и на крајот на секој модул има прашања за евалуација. Можете да го започнете и да го завршите модулот со одговарање на овие прашања.

Можете да креирате профил, односно да се регистрирате со кликнување на копчето „Образовен портал“ во горниот десен агол.