Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi, gelişmiş ülkelerin yanı sıra Türkiye’de ve gelişmekte olan diğer ülkelerde oldukça önem verilen konular arasında yer almaktadır. Kaynaştırma sınıflarına verilen önemin ve desteğin artmasıyla birlikte, özellikle okul öncesi kaynaştırma sınıflarında normal eğitim sürecinde kullanabilecekleri etkili ve pratik stratejilerin yer aldığı doğal öğretimsel süreçlere olan gereksinim de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kaynaştırma uygulamalarının başarılı olması için okul öncesi eğitimcilerine yönelik günlük okul rutinleri, etkinlikleri ve geçişleri sırasında nasıl öğretim sunabileceklerini pratik bir şekilde anlatan ve gösteren uygulamalara gereksinim vardır. Okul öncesi kaynaştırma sınıflarında yer alan yetersizliği olan çocuklar için belirlenen amaçların günlük okul rutin, etkinlik ve geçişler sırasında doğal bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğini eğitimcilere gösteren bilimsel dayanaklı, pratik ve gerçek örneklerle eğitimcilere yazılı, görsel ve web 2.0. tabanlı uygulamalar ile sunulması önemlidir. Bu gereksinimlerle bu proje ile okul öncesi eğitimcilere yönelik günlük okul rutin, etkinlik ve geçişler sırasında doğal bir şekilde çocukların gelişimlerini destekleyecek yazılı ve görsel materyalleri web tabanlı sunmak ve bu içeriği bir mesleki gelişim süreci gibi tanımlayarak süreci başarı ile tamamlayanlar sertifika vermek amaçlanmaktadır. Hazırlanan içerik proje partnerlerinin katkısı ile Türkçe, İngilizce, Almanca, Macarca ve Makedonca erişime ücretsiz açık olacaktır.

PROJE SOMUT ÇIKTILARI

a) KAYNAŞTIRMA YETERLİK YAZILI KAYNAKLARI - Okul öncesi eğitimcilere yönelik günlük okul rutin, etkinlik ve geçişler sırasında doğal bir şekilde çocukların gelişimlerini destekleyecek yazılı materyaller...

b) KAYNAŞTIRMA UYGULAMA (GÖRSEL) KAYNAKLARI - Okul öncesi eğitimcilere yönelik günlük okul rutin, etkinlik ve geçişler sırasında doğal bir şekilde çocukların gelişimlerini destekleyecek uzmanların açıklamalarını içeren ve uygulama örneklerini kapsayan görsel materyaller (videolar) ...

c) KAYNAŞTIRMA MESLEKİ YETERLİK PLATFORMU - Okul öncesi eğitimcilere yönelik günlük okul rutin, etkinlik ve geçişler sırasında doğal bir şekilde çocukların gelişimlerini destekleyecek yazılı ve görsel materyalleri dijital bir mesleki gelişim platformu (Sertifika edinilen bir web sitesi)...

Proje teknik detayları aşağıda sunulmuştur.

Project Code: 2021-1-TR01-KA220-VET-000034720

Project Title: Project Naturalistic Instruction: Exploding and Transferring Evidence-Based Strategies for Early Childhood Inclusion Professionals

Project Acronym: Project Naturalistic Teaching

Project Dates: 28/02/2022-27/02/2024

Project Partners:

1. ANADOLU UNIVERSITY; ESKISEHIR, TURKEY, (APPLICANT ORGANIZATION)

2. Zdruzhenie za unapreduvanje na obrazovanieto, kulturata i sportot OBRAZOVANIE ZA SITE Skopje, The Republic of North Macedonia (PARTNER ORGANIZATION)

3. Tohum Autism Foundation, ISTANBUL, TURKEY (PARTNER ORGANIZATION)

4. MSH Medical School of Hamburg, Germany, (PARTNER ORGANIZATION)

5. EOTVOS LORAND UNIVERSITY, Budapest, Hungary, (PARTNER ORGANIZATION)

6. S.I.N.N. Dr. Pretis, Graz, Austria, (PARTNER ORGANIZATION)